Boek bestellen

Offerte aanvragen

Voor ouders

VERVOLG WEBINAR

Naar aanleiding van het succes van de vorige webinar komt er een tweedelig vervolg bestaande uit een Trainingsprogramma en een Ontwikkel groep voor ouders.

Trainingsprogramma

In het trainingsprogramma wordt verdiept hoe jij als ouders de randvoorwaarden kan creëren voor je kind om intrinsiek gemotiveerd aan de slag te gaan. We zullen hiervoor bezig gaan met concrete leervaardigheden en de context waarbinnen het leren plaatsvindt. Het trainingsprogramma bestaat uit een verdiepende webinar.

Verdieping Slimmer en Gemotiveerder Leren
Op 25 juni van 19:30 tot 21:00 zullen wij weer een webinar geven. Tijdens deze webinar zullen de onderwerpen Plannen, Concentreren en het Puberbrein aan bod komen. Aan de hand van onze eigen ervaring met slim plannen en concentreren en de ervaring met dit overbrengen aan leerlingen krijgen jullie handvatten om dit ook te doen. We sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen en zullen tips gegeven over hoe om te gaan met een puberend kind.

Voor deze webinar vragen we een bijdrage van 10 euro.

Ouder ontwikkelgroepen

Wij willen graag ouders samenbrengen zodat zij van elkaar kunnen leren, ervaringen delen en een stimulans hebben om nieuwe kennis in de praktijk te brengen. In een ouder ontwikkel groep kom je met 3 of 4 andere ouders (online) samen en bespreek je wat jullie bezig houdt.

Wij zullen jullie door middel van een aantal tips helpen een goede start te maken!

Meedoen?

Wilt u graag deelnemen aan de vervolg webinar of aan een ouder ontwikkelgroep? Dat kan. Laat via onderstaand formulier uw gegevens achter en we zullen zo snel mogelijk informatie toezenden.

powered by Typeform
Whatsapp Remind Learning