Boek bestellen

Offerte aanvragen

Bouwen aan een bewuste en verbonden generatie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Waar wij als mens eerst sneller en sneller veranderden lijkt de wereld ons nu in te halen. Door de digitalisering zijn we altijd en overal bereikbaar, we vliegen de hele wereld over om cultuur te proeven en vakantie te vieren, de wereld ligt aan onze voeten en de mogelijkheden zijn duizelingwekkend. Ondertussen begint de wereld te protesteren en moeten we klimaatverandering onder ogen zien te komen.

Als ik eerlijk ben maak ik me soms zorgen over waar het heengaat met de wereld. Niet omdat ik denk dat het alleen maar slecht is. Maar omdat ik in deze snel veranderende wereld geen idee heb hoe het er over tien jaar uit gaat zien. Wat worden onze uitdagingen? Wat deze ook mogen worden, bij Remind geloven we dat jongeren die opgroeien tot een bewuste en verbonden generatie de uitdagingen van de toekomst aankunnen!

Een bewuste generatie

Onze ingewikkelde wereld

De afgelopen decennia is onze wereld veel complexer geworden. Hierdoor is het moeilijker om te herleiden waar iets vandaan komt en wat de gevolgen van onze acties zijn.  Daarnaast worden we door digitalisering overspoeld met informatie. Er komen dagelijks ongelofelijk veel prikkels en informatie op ons af die onze aandacht vragen zonder dat we daarvoor kiezen. Als je zelf geen moeite doet om te kiezen wat jij wilt doen, kies je automatisch voor de prikkels die het hardste roepen. Daarom is het belangrijk dat we leren om bewust om te gaan met al deze prikkels, informatie en mogelijkheden.

Kijken naar de dingen waar je wel invloed op hebt

Als we ons bewust zijn van de gevolgen die onze acties hebben kunnen we weloverwogen keuzes maken. Deze bewuste keuzes zorgen ervoor dat je richting geeft aan je eigen leven en een pad bewandelt dat bij jou past. Dit heeft niet alleen betrekking op je gedrag, maar kan ook gaan over de manier waarop je naar dingen kijkt. Op sommige gebeurtenissen heb je nou eenmaal geen invloed. Je kan alleen wel kiezen hoe je over deze gebeurtenissen denkt. Raak je geïrriteerd door de trein die alweer te laat is? Of zie je een kans om dit om te denken? Je leert zo om te kijken naar de dingen waar je wel invloed op hebt, in plaats van de dingen waar je geen invloed op hebt, omdat dit jou als mens definieert.

Jongeren helpen met bewuste keuzes maken

De eerste stap die we kunnen zetten richting een bewuste generatie is om jongeren te leren hoe ze leiding kunnen geven aan hun eigen leven. Help ze ontdekken wat ze interessant en belangrijk vinden. Leer ze om keuzes te maken die hierbij passen. Laat ze ervaren wat het effect hiervan is op henzelf, anderen en de wereld. Begeleid ze in het reflecteren op deze keuzes. Bewuste keuzes maken betekent niet dat je het in een keer goed moet doen, maar dat er ruimte is om fouten te maken en daarvan te leren. Bewustzijn van de dingen waar je invloed op hebt en daarin keuzes maken die bij jou passen zijn een mooi begin voor het aangaan van de uitdagingen van de toekomst.

Bewuste keuzes maken betekent niet dat je het in een keer goed moet doen, maar dat er ruimte is om fouten te maken en daarvan te leren.

Een verbonden generatie

Minder verbinding door individualisering

In de maatschappij heerst altijd een bepaalde Wij-Ik-balans. Dit is de balans tussen de aandacht die gaat naar jezelf of naar het collectief. De afgelopen decennia hebben er in deze balans, in de westerse cultuur, verschuivingen plaatsgevonden richting het individu. We zijn meer belang gaan hechten aan autonomie, streven naar authenticiteit en hebben de vrijheid om te zeggen en te doen wat we willen. Door sociale media en globalisering staan we in verbinding met veel méér mensen. De aard van deze verbinding is echter wel veranderd door de individualisering. De banden die mensen aangaan zijn veelal losser en vluchtiger.

Of kunnen autonomie en verbinding toch samengaan?

Ook al lijken autonomie en verbondenheid soms op gespannen voet te staan, ze kunnen ook goed samengaan. Naar mijn mening kunnen we hechte verbindingen aangaan zonder aan autonomie in te leveren. Deze hechte verbindingen kunnen ons juist helpen om ons te ontwikkelen tot authentieke personen. Mensen hebben vertrouwen en steun van anderen nodig om zelfvertrouwen, identiteit en daarmee individualiteit op te kunnen bouwen. We moeten niet alleen verbinding zoeken in de leuke dingen, maar ook in de moeilijkheden. Door ons wat vaker kwetsbaar op te stellen kunnen we meer hechte verbindingen aan gaan.

Bijdragen aan een verbonden generatie

Wat wij kunnen doen om te bouwen aan een verbonden generatie is het creëren van deze omgeving. Laten we jongeren behandelen vanuit vertrouwen, compassie en acceptatie, en ze leren om dit ook met elkaar te doen. Laten we daarin zelf het beste voorbeeld van onze boodschap zijn. Als we zelf praten over onze moeilijkheden nodigen we jongeren uit om dit ook te doen. We moeten zorgen dat jongeren zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.  Laten we de focus leggen op het proces dat jongeren doormaken en niet op resultaten. Dit geeft ze het vertrouwen dat ze steun en kracht kunnen ontlenen aan de relatie ongeacht het resultaat. In zo’n omgeving met hechte verbindingen zullen jongeren de ruimte voelen om nieuwe dingen uit te proberen en te groeien. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot authentieke personen die in verbinding staan met zichzelf, anderen en de wereld.

Het bouwen aan een bewuste en verbonden generatie geeft mij het vertrouwen dat de wereld van de toekomst weer een stukje mooier wordt. Er zijn al een heleboel goede bewegingen gaande en ook bij Remind proberen we ons steentje bij te dragen. Alleen door hier samen bewust mee bezig te zijn kunnen we de wereld creëren waarvan we hopen dat onze kinderen er gelukkig in opgroeien.

In zo’n omgeving met hechte verbindingen zullen jongeren de ruimte voelen om nieuwe dingen uit te proberen en te groeien. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot authentieke personen die in verbinding staan met zichzelf, anderen en de wereld.

Whatsapp Remind Learning