Boek bestellen

Offerte aanvragen

Stage bij Remind - Week 10

Hoi! Ik ben Wouter Verkerk en ik loop stage bij Remind. Op dit moment volg ik de master Onderwijswetenschappen en de stage is het laatste onderdeel van de master. Iedere week schrijf ik een update over hoe het is om als student Onderwijswetenschappen bij Remind te werken. Veel leesplezier!

Feedback van docenten

Zoals ik in mijn achtste blog had verteld hebben we een evaluatieformulier ontwikkeld. Hiermee willen we feedback van docenten verzamelen op de huidige LessonUp lessen van Remind. Het goede nieuws is dat de docenten de lessen gemiddeld een 8,1 hebben gegeven. Er is grote tevredenheid over de lessen, maar er zijn ook wat verbeterpunten. Het is interessant om te lezen op welke manier de docenten denken dat de lessen verbeterd kunnen worden. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat docenten meer behoefte hebben aan differentiatie in de les. De lessen zouden dus beter aangepast kunnen worden aan het niveau van de leerlingen. Daarnaast is er vraag naar meer lessen (wat natuurlijk een goed teken is!) over nieuwe onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan presenteren, emotionele ontwikkeling en toepassing op vakinhoud.

Meekijken met collega’s

Tijdens het schrijven van het verslag voor mijn tussentijdse evaluatie bedacht ik mij dat ik nog vaker bij collega’s wilde meekijken. Ik wil namelijk een zo breed mogelijk beeld hebben van alle werkzaamheden bij Remind. Daarom heb ik deze week bij Finn meegekeken hoe hij een rapportage maakt van de ingevulde leerscans. Leerlingen die meedoen aan een Remind-programma moeten vaak van tevoren een leerscan invullen. Remind maakt vervolgens een rapportage van deze leerscans. Op deze manier heeft de school inzicht in hoe het gesteld is met het eigenaarschap, de mindset, zelfregulerend leren en de bereidheid tot experimenteren met leren. Finn heeft laten zien hoe ik van alle ingevulde leerscans op een efficiënte manier een rapportage kan maken. Daarnaast hebben we samen gekeken naar welke ontwikkelingen er te zien zijn tussen de voor- en de nameting. Het mooie aan zo’n rapportage is dus dat je heel duidelijk het effect van een Remind-programma kan zien.

Update onderzoek

Zoals ik in mijn vorige blog aangaf verliep de dataverzameling voor mijn onderzoek wat stroef. Maar inmiddels heb ik alle ingevulde leerscans binnen en kan ik iets zeggen over de verschillen. Ik kijk dus naar de verschillen in eigenaarschap, mindset, zelfregulerend leren en de bereidheid tot experimenteren met leren. Hierbij vergelijk ik mavo-leerlingen die op een aparte vmbo-locatie zitten met mavo-leerlingen die samen met havo en vwo op een locatie zitten. Nu is het tijd om mijn artikel hierover af te maken. Ik hoop hiermee mensen te inspireren om na te denken over de indeling van niveaus in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Komende week zal vooral in het teken staan van het schrijven van mijn artikel over mijn onderzoek. Ook zal ik aanwezig zijn bij sollicitatiegesprekken. Ik heb dus weer een leuke week voor de boeg!

Whatsapp Remind Learning