Boek bestellen

Offerte aanvragen

Stage bij Remind - Week 5

Hoi! Ik ben Wouter Verkerk en ik loop stage bij Remind. Op dit moment volg ik de master Onderwijswetenschappen en de stage is het laatste onderdeel van de master. Iedere week schrijf ik een update over hoe het is om als student Onderwijswetenschappen bij Remind te werken. Veel leesplezier!

Hoe maken we slim jezelf zijn begrijpelijk?

Dat was de vraag die we deze week hebben proberen te beantwoorden. Remind stimuleert leerlingen middels trainingen om slim jezelf te zijn. Maar hoe ziet dat er nu eigenlijk uit en hoe kan dat voor schoolleiders inzichtelijk gemaakt worden? Uiteindelijk komt er een video van Remind op de website waarin wordt uitgelegd wat slim jezelf zijn is. Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat er in deze video moet komen. Om dit duidelijk te maken hebben we een tekst bedacht waarmee in één minuut wordt uitgelegd wat slim jezelf zijn is. Hierbij is gebruik gemaakt van ‘The Golden Circle’ van Simon Sinek. Dit is een denkmodel wat is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar het succes van zeer invloedrijke bedrijven in de wereld. Deze bedrijven stellen zichzelf eerst de vraag waarom ze iets doen. Dus waar gelooft het bedrijf in en wat is de drijfveer? Vervolgens bedenken ze hoe ze dat doen. Op welke manier onderscheiden ze zich van andere bedrijven? En pas als laatst wordt de vraag beantwoord wat ze doen, dus welke producten of diensten worden aangeboden? Na veel te hebben gebrainstormd is het ons gelukt om een mooie tekst te schrijven en kan er wat ons betreft een coole video van worden gemaakt.

Onderzoek naar eigenaarschap: De hypothese

De leerscan meet vier verschillende aspecten. Dit zijn de mate van eigenaarschap, zelfregulerend leren, experimenteren met leren en de mindset. Om hierover een hypothese te kunnen schrijven, heb ik eerst onderzocht welke factoren van invloed kunnen zijn op deze aspecten van de leerscan. Vervolgens heb ik de relatie gelegd met mijn onderzoek, waarmee ik ga onderzoeken of het lesgeven aan mavo/vmbo-t leerlingen op een aparte vmbo-locatie van invloed is op de aspecten die gemeten worden met de leerscan. Op basis van bestaand onderzoek verwacht ik dat wanneer mavo-leerlingen op een aparte locatie les krijgen, zij lager zullen scoren op de vier aspecten die gemeten worden met de leerscan.  Deze verwachting heeft onder andere te maken met het feit dat wanneer mavo-leerlingen wél op dezelfde locatie les krijgen als havo- en vwo-leerlingen, zij zich eerder zouden kunnen optrekken aan deze leerlingen. Uiteraard is dit niet de enige reden waarom ik deze verwachting heb. De volledige onderbouwing zal uiteindelijk in mijn artikel over dit onderzoek te lezen zijn.

Maandafsluiting

Voor de verandering heb ik deze week een keer op vrijdag gewerkt. Op vrijdag is namelijk de maandafsluiting en daar wilde ik ook wel eens een keertje bij zijn. Voor mij was het sowieso leuk om ook de collega’s te zien die normaal gesproken op vrijdag werken. Maar het was ook een nuttige maandafsluiting. Samen hebben we namelijk nagedacht over wat er voor iedereen gaat veranderen, wanneer de vraag naar de diensten van Remind toenemen. Onlangs is namelijk bekend geworden dat er extra geld naar scholen in het primair- en voortgezet onderwijs gaat. Dit is heel goed nieuws! Hierdoor kunnen scholen namelijk makkelijker ondersteuningsprogramma’s, zoals die van Remind, aanvragen. Het was goed om hier even bij stil te staan. Voor elke functie is besproken wat er zou kunnen veranderen en wat je nodig hebt wanneer de vraag toeneemt.

Ik heb het gevoel dat ik nu écht goed op weg ben met mijn onderzoek en ik kijk er naar uit om met de dataverzameling en data-analyse aan de slag te gaan!

Whatsapp Remind Learning