Boek bestellen

Offerte aanvragen

Ons Aanbod

REMIND VOOR DOCENTEN

“Fijn dat jullie aangeven hoe je iets aan leerlingen zou vertellen, zoals […], Aan dat soort praktische handvatten heb ik veel!” Docent Aeres VMBO

Onszelf misbaar maken

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren maar het schoolsysteem mee laten veranderen is een grote uitdaging. Wij brengen hier verandering in door belangrijke wetenschappelijke inzichten over leren en lesgeven naar het klaslokaal te brengen. In onze trainersopleiding leren onze student-trainers eerst om zelf eigenaarschap te nemen over hun studie en om slim te leren. Hierdoor worden ze het beste voorbeeld van hun boodschap. Vervolgens leren ze alles wat er voor nodig is om voor de klas leerlingen te helpen om ook eigenaarschap te nemen over hun manier van leren. Deze kennis en ervaring delen we graag met mentoren en docenten zodat werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerling niets iets is wat alleen in een Remind training gebeurt. We werken aan een duurzame verandering op school die ook zonder onze aanwezigheid kan blijven bestaan.

Stimulerende cultuur

Een hoge werkdruk bij docenten zorgt vaak voor een gevoel van schaarste in tijd en onrust. Hierdoor is het lastig om te reflecteren, nieuwe manieren van lesgeven te integreren of om veel samen te doen en van elkaar te leren. Er is geen gebrek aan nieuwe en goede ideeën bij docenten en schoolleiders, maar wel aan de ruimte om hier echt gevolg aan te geven. Wij helpen docenten hierbij door tijdens de training ruimte te maken om samen te leren en plannen te maken voor in de les. Zo werken we samen aan hun professionele ontwikkeling en verzorgen we alles wat er nodig is om eigenaarschap vergroten in de les de norm te maken. We maken in onze programma’s voor docenten en mentoren wetenschappelijke kennis over eigenaarschap, leren en motivatie praktisch en geven de ruimte om hier samen echt iets mee te gaan doen.

Remind foto it beaken

We helpen docenten om …

  • meer van elkaar te leren;
  • intrinsieke motivatie bij een kind te stimuleren;
  • inspirerende en praktische lessen te geven over leervaardigheden;
  • kennis over hoe leren werkt te integreren in de vakles;
  • leerlingen uit te nodigen om eigenaarschap te nemen over hun leren;
  • een cultuur te creëren waarin experimenteren met slimme leertechnieken de norm is;
  • te leren hoe je een growth mindset bij een kind stimuleert;

Ons aanbod voor docenten

Inmiddels hebben we op honderden scholen programma’s verzorgd voor vakdocenten, mentoren, SLB’ers, LOB’ers en coaches. Het doel hiervan is simpel: het gedachtegoed van Remind overdragen aan de school, zodat wij zelf niet meer nodig zijn. Hiervoor bieden we op maat gemaakte scholingsprogramma’s én hebben we materiaal ontwikkeld ter ondersteuning. Klik op onderstaande links om verder te lezen.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Download dan ons informatiedocument, of neem contact met ons op om vrijblijvend een (digitale) afspraak te maken.

Whatsapp Remind Learning