Boek bestellen

Offerte aanvragen

Aanbod

ONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN

Om leerlingen die als gevolg van de corona-crisis leer- en ontwikkelachterstanden hebben opgelopen te helpen bieden we verschillende  programma’s die hen helpen om het nieuwe schooljaar met zelfvertrouwen en plezier te doorlopen.

Leer- en ontwikkelachterstanden

De afgelopen tijd hebben scholen hun onderwijs aan moeten passen aan een crisissituatie. Dat heeft er enerzijds voor gezorgd dat we veel hebben kunnen leren over zelfstandigheid, eigenaarschap en de mogelijkheden die de wereld van nu biedt, maar anderzijds hebben we ook ervaren dat het erg moeilijk kon zijn om alle leerlingen te betrekken. Helaas hebben sommige leerlingen als gevolg van het sluiten van de scholen leer- en ontwikkelachterstanden opgelopen. De regering heeft daarom een subsidieregeling in het leven geroepen om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Wat ons betreft een fantastische kans om leerlingen te helpen én bij te dragen aan meer eigenaarschap binnen het onderwijs.

Subsidieregeling

De regeling is bedoeld om extra onderwijs en ondersteuning te organiseren voor leerlingen in een kwetsbare positie. De school kan naar eigen oordeel bepalen welke leerlingen in aanmerking komen, maar de subsidie richt zich in de kern op leerlingen die zich thuis niet goed hebben kunnen ontwikkelen tijdens de sluiting van de scholen. De subsidie kan voor 10% van de leerlingen die ingeschreven stonden op 1 oktober 2019 worden aangevraagd (20% wanneer de school in 2020 in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging uit de Regeling leerplusarrangement vo). Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen dat naar verwachting zal deelnemen aan het ondersteuningsprogramma, te vermenigvuldigen met € 900,–.

Mogelijkheden vanuit Remind

Om leerlingen te helpen bieden wij voor het komende schooljaar verschillende mogelijkheden. Drie veel gevraagde opties hierin zijn:

  • Zomer- en/of herfstonderwijs: in een één of twee weeks programma helpen we leerlingen zowel op vakinhoudelijk vlak als met leervaardigheid. Het programma heeft als doel om leerlingen meer zelfvertrouwen, inhoud en tools te bieden om het nieuwe schooljaar slim en gemotiveerd te doorlopen.
  • Weekendschool: gedurende een aantal weken bieden we leerlingen op zaterdag of zondag de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in leervaardigheid en vakinhoud.
  • Ondersteuningsprogramma: gedurende negen bijeenkomsten helpen we leerlingen in kleine groepen om de effectiviteit van het leren en hun motivatie te vergroten. We leren ze om te experimenteren en bieden inzichten die hen stimuleren om eigenaarschap te nemen over hun leerproces.

(Digitale) Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een (digitale) afspraak met ons maken. We realiseren ons dat iedere school anders is. Daarom lichten graag onze werkwijze toe om vervolgens met iedere school in gesprek te gaan om tot een programma op maat te komen.

Whatsapp Remind Learning