Boek bestellen

Offerte aanvragen

Voor VO

REMIND VOOR DOCENTEN

“Fijn dat jullie aangeven hoe je iets aan leerlingen zou vertellen, zoals […], Aan dat soort praktische handvatten heb ik veel!” Docent Aeres VMBO

Stimulerende cultuur

Een hoge werkdruk bij docenten zorgt vaak voor een gevoel van schaarste in tijd en onrust. Hierdoor is het lastig om te reflecteren, nieuwe manieren van lesgeven te integreren of om veel samen te doen en van elkaar te leren. Er is geen gebrek aan nieuwe en goede ideeën bij docenten en schoolleiders, maar wel aan de ruimte om hier echt gevolg aan te geven. Wij helpen docenten hierbij door tijdens de training ruimte te maken om samen te leren en plannen te maken voor in de les. Zo werken we samen aan hun professionele ontwikkeling en verzorgen we alles wat er nodig is om eigenaarschap vergroten in de les de norm te maken. We maken wetenschappelijke kennis over eigenaarschap, leren en motivatie, praktisch en geven de ruimte om hier samen echt iets mee te gaan doen. Dat is slim jezelf zijn.

Remind foto it beaken

We helpen docenten om …

  • meer van elkaar te leren;
  • intrinsieke motivatie bij een kind te stimuleren;
  • inspirerende en praktische lessen te geven over studievaardigheden;
  • kennis over hoe leren werkt te integreren in de vakles;
  • leerlingen uit te nodigen om eigenaarschap te nemen over hun leren;
  • een cultuur te creëren waarin experimenteren met slimme leertechnieken de norm is;
  • te leren hoe je een growth mindset bij een kind stimuleert;

Ons aanbod voor docenten

Voor zowel vakdocenten als mentoren bieden wij passende programma’s om docenten te helpen om leerlingen te stimuleren meer eigenaarschap te nemen.

Whatsapp Remind Learning