Boek bestellen

Offerte aanvragen

Een lenteschool online? Dat kan gewoon!

Door de coronacrisis moesten scholen plotseling schakelen naar onderwijs op afstand. Ook wij kunnen geen fysieke trainingen meer geven en zijn overgegaan op digitale oplossingen. Gelukkig biedt de wereld van nu veel mogelijkheden en zo hebben we samen met het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout onze eerste digitale lenteschool verzorgd!

De Remind lentescholen

De lentescholen van Remind zijn in het leven geroepen om leerlingen extra hulp te geven met een vak én met hun manier van leren. Dit met als doel om zittenblijven tegen te gaan en vaardigheden aan te leren die ze de rest van hun school- en studietijd kunnen gebruiken. Juist in de huidige periode wordt veel zelfstandigheid en proactiviteit gevraagd als het gaat om schoolwerk. Met onze lentescholen willen we leerlingen aanzetten om te gaan experimenteren met leren, zodat ze ontdekken hoe zij hun leerwerk slimmer en gemotiveerder kunnen aanpakken.

Tijdens de fysieke lentescholen is de school nagenoeg leeg, heeft elke leerling een duidelijk doel en zijn er plotseling jonge studenten aan het werk in plaats van de reguliere docenten. Hierdoor ontstaat er een bijzondere sfeer! Helaas konden we dit jaar geen fysieke lentescholen organiseren. Om toch nog leerlingen de extra hulp te bieden die zij nodig hebben, bedachten we de online lenteschool. Ik mocht een dag meelopen om te kijken hoe dat in zijn werk ging. Lees hieronder hoe dat was!

Met onze lentescholen willen we leerlingen aanzetten om te gaan experimenteren met leren, zodat ze ontdekken hoe zij hun leerwerk slimmer en gemotiveerder kunnen aanpakken.

Van offline naar online

Het is donderdagochtend 24 april en vandaag neem ik een kijkje bij onze online lenteschool. Ik ga er goed voor zitten, start mijn laptop en klik op de link van Microsoft Teams, waarmee de digitale deuren van de lenteschool worden geopend. Bij de ‘receptie’ word ik begroet door Romi, de studiecoach en een van de organisatoren van de lenteschool. Zij vertelt mij hoe de lenteschool eruit ziet.

‘’Tijdens de lenteschool werken de leerlingen in kleine groepjes met een vakbegeleider aan een bepaald vak. Elke dag beginnen we met een dagopening en eindigen we met een dagsluiting, dat brengt structuur. Het zelfstandig werken wordt afgewisseld met masterclasses over leervaardigheden en energizers, bijvoorbeeld yoga. Zo is er, ondanks de online leeromgeving, afwisseling in de dag. Tijdens de lunchpauze gaan de leerlingen even offline.

De online lokalen zijn verschillende ‘meetings’ in Microsoft Teams, waar je met behulp van de agenda makkelijk tussen kan wisselen. We kunnen onze hulp aanpassen aan de behoeftes van de leerlingen. Als een leerling zelfstandig genoeg is om alleen online te komen om vragen te stellen, dan kan dat.’’

Het zelfstandig werken wordt afgewisseld met masterclasses over leervaardigheden en energizers, bijvoorbeeld yoga. Zo is er, ondanks de online leeromgeving, afwisseling in de dag.

Waarom heeft Remind besloten om de lenteschool online te organiseren?

‘’We willen graag zoveel mogelijk leerlingen helpen. Dat doen we het liefst fysiek, maar een online lenteschool is een goed alternatief. Het is juist nu belangrijk dat leerlingen eigenaarschap nemen over hun leerproces, en dat kan online ook! Onze studiecoaches zijn erg enthousiast en vinden het leuk om te doen. Er worden veel tips uitgewisseld aan elkaar en er heerst een sterk teamgevoel.’’

Romi en ik gaan samen naar de dagopening die wordt verzorgd door de studiecoaches. Vandaag staat het verschil tussen wilskracht en motivatie centraal. Romi verwijst me door naar de digitale ‘klaslokalen’ waarin ik een kijkje mag nemen. In het klaslokaal wordt hard gewerkt aan wiskunde. Een van de leerlingen spreek ik over haar ervaringen met de online lenteschool. ‘‘Het is een lastige situatie met corona. De masterclasses die we krijgen zijn erg goed, daar heb ik veel aan. Het is ook fijn dat ik met andere leerlingen zit die ook werken aan wiskunde. De pauzes zijn goed verdeeld over de dag. De sfeer is heel gezellig en het team is super enthousiast!’’

Een andere leerling vertelt dat ze het werken met Microsoft Teams in combinatie met LessonUp fijn vindt, omdat er op die manier toch nog voldoende interactie kan plaatsvinden. Ze krijgt veel persoonlijke begeleiding en daar leert ze veel van. Ik besluit om de kinderen niet langer te storen in hun werk en ga terug naar de receptie. Hier kom ik Willem-Jan van der Zanden tegen, wiskundedocent op het Sint-Oelbert gymnasium.

“De masterclasses die we krijgen zijn erg goed, daar heb ik veel aan. Het is ook fijn dat ik met andere leerlingen zit die ook werken aan wiskunde. De pauzes zijn goed verdeeld over de dag. De sfeer is heel gezellig en het team is super enthousiast!’’

Waarom heeft het Sint-Oelbert gekozen voor de online lenteschool met Remind?

Het Sint-Oelbert organiseert al een paar jaar een lenteschool en vorig jaar voor het eerst met Remind Learning. Dit was goed bevallen door de aandacht voor vakinhoud én het opdoen van vaardigheden om te leren. We wilden de lenteschool graag door laten gaan in een andere vorm, zodat we de leerlingen toch nog konden helpen.

Hoe reageerden docenten en leerlingen op het idee van een online lenteschool?

Het vormen en online overdragen van een hulpvraag voor de leerlingen was voor de docenten goed te doen. Er was veel bereidheid om de leerlingen te helpen. Samen proberen we er het beste van te maken in deze situatie. Meer dan veertig leerlingen hebben zich aangemeld voor de online lenteschooldat is hetzelfde aantal als voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat ook leerlingen positief tegenover de digitale versie stonden!

Van online naar offline

Voordat ik de lenteschool verlaat, mag ik nog deelnemen aan de masterclass over wilskracht, die wordt gegeven via LessonUp door studiecoach Jasmijn. De leerlingen mogen zelf beslissen of ze willen deelnemen, of liever verder willen werken aan hun vak. Met een voldaan gevoel zeg ik de leerlingen, studiecoaches en vakbegeleiders gedag.

Ondanks de beperkende maatregelen worden de leerlingen geholpen met leren op een slimme manier en wordt hun achterstand met grote stappen ingehaald. Het voelt goed dat Remind Learning haar steentje kan bijdragen in deze onzekere tijd!

Meer weten over onze seizoensscholen? Lees meer op onze informatiepagina.

Geschreven door onze trainster Anna!

Whatsapp Remind Learning