Boek bestellen

Offerte aanvragen

Contact durven maken in het onderwijs

Echt contact maken met leerlingen, daar heb je lef voor nodig! Hoe maak je contact, en waarom wil je erbij stilstaan?

De mooie en betekenisvolle momenten komen vaak vanuit een situatie waarin er echt contact is. Contact maken met leerlingen vraagt van je dat je je als docent kwetsbaar opstelt. Zonder dat je weet hoe de leerlingen hierop gaan reageren deel je, vraag je, of bespreek je iets. Naast dat dit je dit maar moet durven, heb je er ook tijd voor nodig. Deze tijd lijkt schaars, terwijl dit wel erg belangrijk is. ‘Relatie voor prestatie’, wordt er gezegd. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit daadwerkelijk wordt bewerkstelligd?

Luister naar de leerling

Dit is vast niet onbekend, maar de eerste manier om contact te maken is toch echt door leerlingen te laten merken dat er naar ze geluisterd wordt. Vraag ze welke manier van uitleggen ze fijn vinden. Willen ze het eerst zelf proberen? Of hebben ze liever dat jij het uitlegt? Vraag ze om feedback en doe daar dan echt iets mee, binnen de kaders die je hebt.

Leg uit waarom

Heb je een keuze gemaakt voor een bepaalde vorm van onderwijs, leg dan je leerlingen uit waarom je dat doet. Om echt contact te kunnen maken met elkaar is er namelijk wederzijds begrip nodig. Weet je wat de leerlingen willen? Mooi! Maar nu is het zaak om hen uit te leggen waarom jij bepaalde keuzes hebt gemaakt, en zodat zij ook weten wat jouw beweegredenen zijn.

Stel je kwetsbaar op

Leerlingen zien docenten vaak als personen die vroeger heel erg goed waren in hun eigen vak, en misschien zelfs nooit fouten maakten. Laat ze merken dat jij je eigen vak ook wel eens moeilijk vond, of zelfs een onvoldoende haalde. Kortom, deel dat jij zelf ook nog wel eens een fout maakt. Wanneer fouten maken wordt besproken als iets waar je je niet voor hoeft te schamen, zullen leerlingen hun eigen fouten eerder toe durven geven, en is de drempel om vragen te stellen lager.

Blijf inchecken

In een gemiddelde klas zitten zo’n 25 tot 30 leerlingen. Best veel leerlingen om persoonlijk contact mee te maken. Gelukkig zit contact maken ‘m ook in de kleine dingen. Maak oogcontact of vraag een leerling voor of na de les kort hoe het gaat, of haal een specifieke situatie terug

die een leerling eerder deelde. Gaat een leerling persoonlijk contact met jou aan? Maak hier dan ruimte voor en stel wedervragen.

Wie is jou bijgebleven?

Wanneer we zelf terug denken aan onze middelbare schooltijd, komen er ook vaak een of twee docenten naarboven die we hebben onthouden. Misschien waren ze heel excentriek of had je het gevoel dat je met alles bij ze terecht kon. Wanneer wij in een training aan docenten vragen wie ze hebben onthouden, bedenken we met een kleine groep mensen snel een lange lijst met eigenschappen van deze docenten. Veel van deze eigenschappen komen terug op het feit dat ze contact met ons hebben gemaakt. Je wist dat ze het merkten als we er niet waren, en ze onthielden dat ene kleine feitje wat we ze weken terug vertelden. Denk eens terug aan de docenten die jij zelf hebt onthouden, welke eigenschappen van deze personen zou je zelf meer willen inzetten?

Onze trainingen

Bij Remind erkennen we het belang van contact maken. Tijdens onze trainingen focussen we ons op het contact maken met de leerlingen door te luisteren naar hun input en hen bijvoorbeeld mee te laten denken over de inhoud en vorm. Leerlingen reageren hier vaak verrast op: ‘Wow, er wordt echt naar ons geluisterd!’. Door je als docent te focussen op echt contact, ontstaat er een open sfeer waarin er gedeeld mag worden. Docent en leerling komen dichter bij elkaar te staan, zodat er meer wordt overgedragen en beide partijen met een prettig gevoel de les verlaten.

Dit gunnen we iedereen in het onderwijs. Remind biedt niet alleen trainingen aan leerlingen, maar verzorgt ook docententrainingen. Tijdens een docententraining bespreken we hoe je omgeving creeërt die leerlingen motiveert en hoe je ze stimuleert om eigenaarschap te nemen over hun leerproces. Door contact te maken bijvoorbeeld. Benieuwd naar hoe de rest van zo’n training eruit ziet? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Whatsapp Remind Learning