Over ons

Boek bestellen

Offerte aanvragen

Wie zijn wij?

Impact, idealisme, levenslust en nieuwsgierigheid.

Tien jaar geleden zijn we begonnen met het onderzoek naar hoe we wat wij gemist hadden gedurende onze schooltijd terug konden brengen in het onderwijs. We realiseerden ons dat we nooit hadden geleerd hoe je eigenaarschap kunt nemen over je leerproces, terwijl bleek dat daar ontzettend veel over bekend is. Op basis van de uitkomsten hebben we trainingsprogramma’s ontwikkeld voor leerlingen, docenten, én ouders die aantoonbaar een positief effect hebben op onder andere eigenaarschap. Inmiddels hebben we samengewerkt met honderden scholen en hebben we hiermee tienduizenden leerlingen kunnen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Dit alles doen we met een team van 25 trainers, waarmee we bouwen aan een bewuste en verbonden generatie die bezig is om slim zichzelf te zijn met elkaar, omwille van zichzelf en het collectief. Slim jezelf zijn is eigenaarschap nemen over je leerproces, en je leven zo inrichten, dat het voor jou ideaal is. Wij helpen scholen om een bewustzijn te creëren bij leerlingen dat zij invloed hebben op hun eigen leven en de wereld om hen heen, en stimuleren hen om hier anderen mee te helpen.

Leerlingen met eigenaarschap gaan verantwoordelijk om met de keuzes die ze moeten maken en nemen er rekenschap voor. Bij succes zijn ze trots op zichzelf, en fouten zien ze als een kans om te leren. Vrijheid grijpen ze aan om datgene te doen waar ze gemotiveerd voor zijn en om beter te worden in datgene waar ze in willen groeien.

Lees meer over eigenaarschap

Veerle, Leerling - Rijnlands Lyceum

'Ik neem mee dat je moet doorzetten in wat je wilt bereiken, doen wat je wil doen, en dat je op andere manieren naar dingen kan kijken.'

Docent - College den Hulster

‘Ik heb inzicht gekregen in hoe ik leerlingen kan helpen het beste uit zichzelf te halen. Nu moet ik het alleen nog concreet maken’.

Pim, Docent - Bornego College

'Complimenten over de concrete inhoud, de aansprekende voorbeelden en het werken aan stuurbaar gedrag bij de leerling.'

Saki, Leerling - Het Nieuwe Eemland

'Ik vond het leuk en heel interessant. Het is leuk om te zen dat je meer kunt dan je denkt.'

Lotte, Leerling - Kalsbeek College

'Interessant. Ben achter dingen gekomen die ik onbewust wist. Maar na vandaag bewuster mee omga. Zoals visualiseren als je iets wilt onthouden.'

Studenten als trainers

Al onze trainers zijn zelf nog student. Ze zijn zelf elke dag bezig met leren en snappen de belevingswereld van scholieren en andere studenten als geen ander.

In onze interne opleiding van vier maanden leren de trainers alles wat er voor nodig is om Remind-trainer te worden. Allereerst leren zij alle technieken en theorieën uit ons boek toe te passen op hun eigen leerwerk. Ze worden gestimuleerd bewust te kiezen over hoe, wat, waar en waarom ze leren. Daarnaast ontwikkelen ze zich tot bevlogen begeleiders door zich een brede verzameling vaardigheden eigen te maken. Van storytelling tot geheugentechnieken, snellezen tot coachingsvaardigheden en van plannen (en je eraan houden) tot persoonlijke ontwikkeling. Hierin worden we ondersteund door een groep inspirerende experts, waaronder een wereldkampioen onthouden, een expert in Oosterse filosofie en een professor leervoorkeuren. Zo worden trainers het beste voorbeeld van hun boodschap.

Zelf experimenteren

In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om de wetenschappelijke kennis over leren en motivatie praktisch te maken voor leerlingen en studenten. Door steeds nieuwe leertechnieken en strategieën uit te proberen, ontdekten we de waarde van experimenteren met leren. Elkaar stimuleren om te blijven experimenteren maakte dat wij nog meer inzicht kregen in onze voorkeuren, talenten, valkuilen en ambities. Zo creëerden wij een stimulerende omgeving binnen Remind, en hebben we zelf de waarde van experimenteren kunnen ervaren. In samenwerking met scholen in heel Nederland werken we aan onderwijs waarin experimenteren met leren de norm is, zodat leerlingen eigenaarschap over hun leerproces ontwikkelen.

Leerling - Rijnlands Lyceum

'Ze hebben een goede manier gebruikt om informatie over te brengen. Ze wisselden namelijk goed af tussen ons laten luisteren en ons aan het werk zetten.'

Leerling - Het Nieuwe Eemland

'Je kon echt betrokken mee doen door de spelletjes en door dat er veel vragen werden gesteld ga je automatisch beter opletten. Het was een leuke workshop in tegenstelling tot andere workshops waar ik aan deelgenomen heb!'

Docent - Kalsbeek College

'De openheid van jullie als trainers was top. Heldere (ervarings)verhalen en ervaringsmomenten voor ons. Jullie enthousiasme/doorleefdheid (you teach what you preach). Voor mij motiverend'

Docent - Windesheim Almere

'Divers, frisse en goede trainers, die dicht bij onze doelgroep staan.'

Leerling - My College

'De trainers hebben veel geduld en proberen iedereen er in mee te slepen.'

Ons effect

Onze trainingen hebben een aangetoond positief effect op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

In de zoektocht naar ons effect op leren hebben we in samenwerking met het Cito een meetinstrument ontwikkeld (de Leerscan) die drie belangrijke pijlers van onze programma’s meet die bijdragen een meer eigenaarschap bij leerlingen: ‘mindset’ , ‘zelfgereguleerd leren’ en ‘experimenteren met leren’.

Mindset is de overtuiging die je hebt over de mate waarin je talenten, vaardigheden en intelligentie te beïnvloeden zijn. Hiermee willen we meten in hoeverre de leerlingen openstaan om nieuwe manieren van leren uit te proberen. Succes voor ons is wanneer een leerling ontdekt dat je door nieuwe dingen te proberen en ermee te oefenen beter kunt worden in leren.

Zelfgereguleerd leren is het vermogen om eigenaarschap te nemen over je manier van leren. Het gaat hierbij over de mate waarin je in staat bent om te bepalen hoe je leert. We willen leerlingen helpen om zelf te kiezen hoe ze leren.

Experimenteren met leren gaat over in hoeverre je de verschillende mogelijkheden die je hebt om te leren op een manier die bij je past ook echt inzet. We helpen leerlingen om deze actieve en nieuwsgierige houding aan te nemen.

Wanneer we een programma starten op uw school nemen we de leerscan voorafgaand en na het traject af bij uw leerlingen, om de effecten van onze trainingen te kunnen meten.