Onze stichting

Met Remind bouwen we aan beter onderwijs. Om dat doel te bekrachtigen hebben we stichting Remind Learning in het leven geroepen. Hier lees je hoe we vanuit de stichting diverse projecten mogelijk maken.

Paars Patroon

IMPACT WERELDWIJD

Sociaal ondernemerschap

Ons doel is om het onderwijs beter te maken. Dat sociale doel is voor ons ontzettend belangrijk en daarom hebben we gekozen om het geld dat ieder jaar - na aftrek van al onze kosten - overblijft over te maken naar de stichting. Vanuit deze stichting maken we sinds 2021 projecten mogelijk die de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en daarbuiten vergroten. Zo zorgen we ervoor dat ons sociale doel voor ons de focus is en het nooit zal draaien over het maken van zoveel mogelijk winst.

Initiatieven voor beter onderwijs

In januari, april, juli en oktober wordt er door het bestuur van de stichting een besluit genomen over welke projecten de stichting mogelijk zal maken. Hiervoor kunnen aanvragen worden ingediend per mail aan stichting@remindlearning.nl.

Het is belangrijk dat de aanvraag voldoet aan de volgende eisen:
  • Het project of initiatief richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs;
  • Het project of initiatief sluit aan op de genoemde activiteiten in het beleidsplan;
  • Het project of initiatief kent een heldere doelstelling
  • Het project of initiatief heeft een duidelijke begroting;
  • Het project of initiatief heeft een meetbare impact
  • Het project of initiatief wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk;
  • Van het project of initiatief zal achteraf een activiteitenrapportage worden opgemaakt.

Vermeld in de aanvraag hoe het project of initiatief voldoet aan de bovengenoemde eisen. Alle aanvragen die voldoen aan de eisen zullen besproken worden op het eerstvolgende vergadermoment. Gehonoreerde aanvragen zullen spoedig na de vergadering bericht ontvangen.

Doelstelling, beleidsplan en beloningsbeleid

De doelstelling van onze stichting is om projecten, organisaties en initiatieven te steunen die direct of indirect bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij kan het gaan over zaken die de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten, die inhoudelijk bijdragen aan beter onderwijs of die de professionals in en rondom het onderwijs ondersteunen in hun onderwijsactiviteiten. De bestuurders van de stichting ontvangen nadrukkelijk geen beloning voor activiteiten die ze verrichten, zodat al het geld wordt besteed aan projecten die het doel van de stichting dienen. In het beleidsplan lees je meer over de werkzaamheden en ambities van de stichting.

ANBI-status, beleidsplan en jaarstukken

Stichting Remind Learning is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Onderstaand kun je het jaarverslag 2022/2023 downloaden. Hierin staat een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. In ons beleidsplan lees je in begrijpelijke taal wat ons doel is met de stichting en hoe we daar stappen in willen zetten. Mocht je zelf nog vragen hebben of gewoon eens willen kennis maken, voel je dan vooral vrij om eens contact op te nemen. Het beleidsplan kun je hier inzien:

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Remind Learning

RSIN:

863389272

Contactgegevens:

A.J. Duijkers, andre@remindlearning.nl Bestuurders: R, Uijen (Voorzitter), L.B. Nooren (Secretaris), A.J. Duijkers (Penningmeester)